SESIUNEA DE TRANSFER SEPTEMBRIE 2016

CALENDAR BACALAUREAT 2016

Anexa la ordinul MECS nr.5080/31.08.201privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016

 

CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2016

 

Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai - 3 iunie 2016            Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016                          Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 - 15 iunie 2016                  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

15 - 17 iunie 2016                  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21 - 24 iunie 2016                  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie - 1 iulie 2016            Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

4 iulie 2016                            Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016                           Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

6 iulie 2016                           Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016                           Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

12 iulie 2015                          Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

12 iulie 2015                          Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 15 iulie 2015                    Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2015                          Afişarea rezultatelor finale

 

 

Sesiunea august-septembrie 2016

18 - 22 iulie 2016                  Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

16 17 august 2016                  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16 17 august 2016                  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17 19 august 2016                  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

18 19 august 2016                  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 august 2016                       Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

23 august 2016                       Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

24 august 2016                       Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

26 august 2016                       Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) probă scrisă

29 augus2016                        Afişarea  rezultatelor  (pâ la  ora  16,00)  şi  depunerecontestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

30 31august2016                    Rezolvarea contestaţiilor

1 septembri2016                   Afişarea rezultatelor finale

 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Download
METODOLOGIA de organizare şi desfășurare a examenului de bacalaureat – 2011
Metodologie bacalaureat.pdf
Adobe Acrobat Document 470.0 KB