INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA LA  

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST „ŞTEFAN DEMETRESCU” BUCUREŞTI

 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

 

 

Pentru anul şcolar 2018-2019 s-a solicitat planul de şcolarizare în următoarea structură:

 

- 1 clasă filiera teoretică, profil real, specializarea matematică - informatică – 28 locuri

 

- 2 clase filiera vocaţională, profil teologic – 56 locuri.

 

 

1. Admiterea pentru specializarea matematică–informatică se face prin repartizare computerizată. Elevii din provincie, interesaţi de această specializare, se vor înscrie în Bucureşti, în perioada 29 iunie - 3 iulie  la un centru pe care îl va desemna Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (cel mai probabil Şcoala Generală nr. 1 – zona Gara de Nord). Elevul va veni însoţit de unul dintre părinţi (tutore legal), cu fişa de înscriere eliberată de Şcoala Generală şi cu actele de identitate. 

 

În 9 iulie are loc repartizarea computerizată.

 

Elevii admişi vor depune dosarele la Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” în perioada 10-13 iulie 2018. Cei care nu îşi vor depune dosarul în această perioadă se consideră neînscrişi.

 

 

2. Înscrierea pentru profilul Teologic se face la Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” în perioada 14-15 mai 2018. Pot opta pentru acest profil numai elevii care au minimum media 9,00 la purtare. Documentele necesare sunt: Fişa de susţinere a  probelor  de  aptitudini  (anexă a Fişei de înscriere),  eliberată  de  Şcoala  Generală  în perioada 10-11 mai, semnată şi ştampilată de director şi copie după certificatul de naştere

 

Admiterea la acest profil  se face prin susţinerea şi promovarea unui examen scris (probă de aptitudini) cu subiecte din cele patru Evanghelii (în anexă tematica), care va avea loc în data de 16 mai, ora 1400, la Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu”. La examen elevii se vor prezenta cu actul de identitate. Rezultatele probei de aptitudini se vor afișa în 22 mai 2018. Rezultatele finale vor fi afişate la sediul liceului în data de 27 iunie 2018, în urma calculului mediei finale de admitere, care se va face după următoarea formulă: (APT+3MA)/4; APT = nota proba aptitudini; MA = media de admitere din fişa de înscriere. Elevii care au susţinut şi promovat proba  de aptitudini vor aduce fişa de înscriere în original la  secretariatul liceului în zilele de 26 iunie și 27 iunie 2018 până la ora 1000.

 

 

Cei care nu vor aduce fişa de înscriere nu pot fi luaţi în calcul pentru admitere.

Elevii admişi vor depune dosarele la liceu în perioada 10-13 iulie 2018. După această perioadă nu se mai primesc dosare, iar elevii fără dosare depuse rămân neînscrişi chiar dacă au fost declaraţi admişi.

 

Componenţa dosarului de înscriere:

 

Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională

 

Foaia matricolă clasele V-VIII

 

Copie certificatul de naştere

 

Copii CI elev şi părinţi

 

Fişa medicală de intrare în colectivitate, care să conţină și lista vaccinurilor efectuate 

 

2 fotografii 3/4

 

Dosar

 

 

FOARTE IMPORTANT: NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!

 

 

 

Informaţii privind a doua etapă de admitere la profilul teologic (în cazul în care nu se vor ocupa toate locurile în prima etapă de admitere): 

 

     a) 3 septembrie 2018– înscrierea

 

     b) 4 septembrie 2018, ora 10,00 – susţinerea probei de aptitudini (Religie)

 

Adresa liceului:

 

Şos. Vitan Bârzeşti, nr. 11, Sector 4, Bucureşti

 

RATB: Autobuz  102, 124 – Staţia Spitalul „Sfântul Ioan”

 

Metrou: Staţia Apărătorii Patriei, 3 staţii cu autobuzul 102. 

 

TEL: 0213345015; 0756126616 (Orange)

 

E-mail: licadventistbuc@yahoo.com;

secretariat@liceuladventist.ro

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefoanele menţionate.

 

Subiectul la proba de aptiudini se extrage aleatoriu, dintre mai multe variante, în faţa candidaţilor. Acesta are ca titlu generic Viata şi activitatea Domnului Isus Hristos oglindite în cele patru Evanghelii" şi cuprinde următoarea tematică:

1. Naşterea şi copilăria lui Isus Hristos (Vestea cea bună; naşterea Domnului; închinarea magilor; fuga în Egipt; viaţa în Nazaret)

2. Ispitirea lui Isus Hristos

3. Cuvântarea de pe munte; Fericirile

4. Rugăciunea „Tatăl nostru"

5. Vindecări şi învieri ale Domnul Isus Hristos (leprosul; robul sutaşului; slăbănogul; omul cu mâna uscată; fiica lui Iair; fiul văduvei din Nain; Lazăr)

6. Pilda samariteanului milos (relatare)

7. Pilda semănătorului (relatare)

8. Pilda fiului risipitor (relatare)

9. Pilda cu oaia rătăcită şi leul (relatare)

10.Pilda ispravnicului necredincios (relatare)

11. Pilda celor zece fecioare (relatare)

12. Pilda polilor (relatare)

13. Pe muntele schimbării la faţă (relatare)

14. Cina cea de taină (pregătirea cinei; spălarea picioarelor ucenicilor; instituirea Sfintei Cine; descoperirea lui Iuda; cele din urmă învăţături date ucenicilor)

15. Patimile, răstignirea şi îngroparea Domnului (rugăciunea din grădina Ghetsemani; prinderea lui Isus; judecata Mântuitorului; lepădarea lui Petru; răstignirea; punerea lui Isus în mormânt)

16. Învierea Domnului, arătările de după înviere (femeile; Petru şi Ioan; Maria Magdalena; înălţarea la cer)

Tematica pune accent exclusiv pe relatare/descriere şi nu pe interpretare. Singura sursă utilizată pentru pregătire este Biblia, versiunea Cornilescu, neactualizată.

 

 

Îi aşteptăm pe toţi elevii care doresc să beneficieze de o educaţie centrată în Hristos, la un nivel intelectual ridicat, în relaţie cu Maestrul Învăţător şi cu cadre didactice având competenţe profesionale recunoscute.